Nazywam się Jakub Lewandowski - jestem radcą prawnym i właścicielem kancelarii Legal House. W latach 2013-2015 odbyłem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W lipcu 2016 roku zostałem wpisany na listę radców prawnych i prowadzę własny biznes.

 

Od początku kariery zawodowej jestem związany z szeroko rozumianą obsługą wierzytelności ze szczególnym nastawieniem na szybką i efektywną windykację. Na co dzień zarządzam ryzykiem i pomagam wprowadzać długofalowe strategie finansowe. Wdrażane przeze mnie rozwiązania pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo finansowe firmy oraz majątku prywatnego przedsiębiorców. Pomagam także w dobraniu korzystnych form podatkowo-prawnych.

 

Mam bogate doświadczenie procesowe, także przed sądami polubownymi, m.in. przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jestem zwolennikiem alternatywnych metod rozwiązywania sporów.


Świadczę pomoc prawną również dla osób indywidualnych, w szczególności w walce o należne odszkodowania i zadośćuczynienia. 

 

Mogę występować jako pełnomocnik we wszystkich sprawach cywilnych (w tym gospodarczych i rodzinnych), administracyjnych oraz jako obrońca lub pełnomocnik w sprawach karnych, karno-skarbowych i w sprawach o wykroczenia.

 

Zapraszam do kontaktu.