Dla biznesu

 

Wspieram przedsiębiorców w bieżącej działalności. Odpowiednie zarządzanie ryzykiem pozwala minimalizować straty oraz podejmować świadome i przemyślane decyzje. Zawsze dostosowuję rozwiązania do specyfiki danej branży, skali biznesu i zagrożeń. Długofalowe strategie zapewniają większe bezpieczeństwo. Pomagam w ochronie majątków prywatnych przedsiębiorców poprzez dobranie odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorstwa. 

Windykacja

 

Windykacja od zawsze stanowi filar mojej działalności. Prowadzę postępowania polubowne, sądowe i egzekucyjne dla przedsiębiorców o ogólnopolskim zakresie działania, jak również dla małych firm i pojedynczych wierzycieli. Zawsze dostosowuję strategię postępowania do specyfiki branży i portfela dłużników. Dla wielu windykacja to utrapienie, dla mnie codzienność. 

Odszkodowania

 

Zapewniam pomoc w walce o adekwatne odszkodowania i zadośćuczynienia. Pamiętaj, że po drugiej stronie jest najczęściej przedsiębiorca, który prowadzi biznes i w jego interesie leży wypłacenie jak najniższych kwot. Profesjonalna pomoc prawna pozwoli uzyskać pełną kompensację szkody i zadośćuczynić krzywdzie. 

Podatki

 

Optymalizacja podatkowa pozwala zaoszczędzić pieniądze i nerwy. Pomagam prawidłowo wypełniać bieżące obowiązki podatkowe oraz zapewniam reprezentację przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Jestem prokurentem w MJM Lewandowscy sp. z o.o. - spółka powstała w celu prowadzenia obsługi księgowo-podatkowej małych i średnich przedsiębiorców.